Situacijos tėvų ir mokinių susirinkimui apie patyčias

Patyčios yra visur. Todėl šios situacijos, skirtos darbui mišriose tėvų ir mokinių grupėse, tikrai pravers, organizuojant klasės tėvų ir mokinių susirinkimą.

Esmė. Susirinkimo dalyviai burtų keliu išdalomi į penkias grupes. Stenkitės, kad jose būtų po lygiai tėvų ir mokinių. Kiekviena grupė gauna skirtingą situaciją ir probleminį klausimą,  į kurį visi bendrai turintys atsakyti. Kai užduotis atliekama, grupei suteikiama nauja situacija ir naujas klausimas – prieš tai buvusios istorijos tęsinys. Finale duodama paskutinė situacija – istorijos kulminacija, kuri visoms grupėms būna vienoda. Pabaigę analizuoti situacijas grupėse, vyksta simuliatyvi diskusija, kurią moderuoja auklėtojas. Kiekviena grupė savo mintimis, refleksijomis prisideda prie minčių žemėlapio kūrimo.

Tikslas. Sukurti minčių žemėlapį su bent 5 konkrečiais klasės patyčių mažinimo būdais.

Priemonės. Sukarpyti lapeliai su situacijomis, balti lapai užrašams (po vieną grupei, geriau – didesnio formato), rašymo priemonių komplektai, lenta, kreida.

Situacijos.

1 grupė

 1. 12 m. Dovilė yra naujokė ir kol kas klasėje pažįsta nedaug vaikų. O ir artimai susidraugauti dar su niekuo nepavyko – nors Dovilei labai norisi susirasti draugą ar draugę naujojoje klasėje, tačiau vaikai su ja mažai bendrauja. Be to, ir pati Dovilė yra nedrąsi – ateidama į klasę ji išdrįsta sveikintis tik su kai kuriais vaikais.

Klausimas: Ką turėtų daryti Dovilė, kad pritaptų prie klasės?

 1. Šįryt atėjusi į mokyklą Dovilė buvo puikiai nusiteikusi ir pasiryžusi labiau susidraugauti su kuo nors iš klasės vaikų. Jai labai patiko Vaida – mergaitė, su kuria į vieną suolą Dovilę pasodino anglų kalbos mokytoja. Į pamokas ji atėjo kiek ankstėliau – prie kabineto jau buvo susirinkę dauguma bendraklasių. Priartėjusi prie bendraklasių Dovilė garsiai ir drąsiai visiems pasakė „Labas rytas“ ir nusišypsojo. Tačiau vietoj malonaus „Labas rytas“ ji išgirdo pašaipų Dariaus balsą: „Chebra, žiūrėkit, stora karvė nusprendė su mumis pasikalbėti!..” Kiti bendraklasiai prunkštelėjo ir nusisuko nuo Dovilės.

Klausimas: Kaip elgėsi Dovilė, norėdama susidraugauti? Ką reiktų daryti kitaip?

 1. Į šitokį bendraklasių elgesį Dovilės tėvai beveik nereaguoja. Jie teisinasi, kad tai – laikina, praeis, liepia neimti į galvą. Neseniai atėjusi į mokyklą Dovilė vėl suprato, kad iš jos bus tyčiojamasi. Atsisėdusi į savo vietą mergina pajuto, kad jos kėdė yra šlapia, o ant suolo prirašinėti įvairiausi keiksmažodžiai. Mokytoja už šitokį elgesį pagrasė bendraklasiams direktoriumi, bet nei Dovilei, nei šaipūnams to nepakako. Nei tą, nei dar kitą vakarą mergina nebegrįžo namo.

Klausimas: Kaip šią situaciją spręstumėte Jūs, jei ją būtų galima atsukti, grąžinti?

2 grupė

 1. Agnius į klasę atėjo pernai. Šiemet jis jau šeštokas. Mergaitės patyliukais iš jo krizena, nes Agniaus veidas nusėtas strazdanomis, plaukai aukso spalva tviska jau iš toli. Berniukai į šiuos išorės požymius nereaguoja, bet vis dėlto bendrauja su juo atsargiai, per arti neprisileisdami. Dėl šitokio mokinių elgesio Agnius jaučiasi vienišas.

Klausimas: Kaip padėti Agniui?

 1. Kartą Agnius vėlavo į pamoką. Skubantį koridoriu vaikiną užkabino vyresniokai. Jie paprašė Agniaus kišenpinigių, kuriuos tėvai iš ryto buvo įdėję jam į mažąją kuprinės kišenėlę. Agnius atsikirto pinigų neturįs ir paspartino žingsnį, tačiau susiūbavus monetos bei kupiūros pabiro ant koridoriaus grindų. Vyresniokai tai pastebėjo ir sumušė Agnių, atimdami iš jo pietums skirtus pinigus.

Klausimas: Kaip būtų galima išspręsti susiklosčiusią situaciją?

 1. Dėl sumušimo Agnius kreipėsi į auklėtoją, kuri sušaukė vaiko gerovės komisijos posėdį. Posėdyje dalyvavo tiek Agniaus, tiek jį sumušusių vyresniokų tėvai. Buvo nuspręsta skriaudėjams skirti griežtus įspėjimus. Kitą dieną Agnių prie namų ir vėl užklupo tie patys vaikinai. Jie jam pagrasino susidorosiantys, jei šis dar bent kartą kam nors prasižios. Nei tą, nei dar kitą vakarą Agnius nebegrįžo namo.

Klausimas: Kaip šią situaciją spręstumėte Jūs, jei ją būtų galima atsukti, grąžinti?

3 grupė

 1. Silvija nuo mažumės yra dėmesio centre. Kadangi yra vienturtė dukra, vaikystėje buvo lepinama išskirtinėmis dovanomis, prabangiomis kelionėmis, nemenku aplinkinių dėmesiu. Jos mama pernai susirado naują gyvenimo draugą. Klasėje yra nemėgstama dėl to, kad nuolatos reiškia savo nuomonę, vilki žymių dizainerių drabužiais, o kartą į pamoką atėjo įspūdingai prisidažiusi.

Klausimas: Kaip padėti Silvijai susibendrauti su bendraklasiais?

 1. Per ilgąją pertrauką, prieš pat prasidedant pamokai, į klasę įvirtęs Rokas pačiupo Silvijos kuprinę ir pradėjo ją erzinti: „Jei pasieksi – atiduosiu! Jei nepasieksi – aš tavo kuprinę iškraustysiu ir pasižiūrėsiu, ką tu ten nešiojiesi.” Silvija nenorėjo, kad Rokas žiūrėtų, kas yra jos kuprinėje, tad visais būdais stengėsi atimti iš Roko kuprinę. Iš pradžių gražiuoju prašė atiduoti, paskui pradėjo Roką gaudyti, stengdamasi pasiekti kuprinę. Tačiau Rokas nė nesiruošė atiduoti kuprinės. Iš pradžių jis tik mėgino išsisukti nuo Silvijos ir neatiduoti jos kuprinės, o vėliau pradėjo mėtyti ją kitiems vaikams: metė Linui, kuris pagavęs kuprinę paerzino Silviją ir toliau ją perdavė Gretai, ši metė kuprinę vėl Rokui, o Rokas – Sandrai. Dar klasėje buvę trys  bendraklasiai – Lilija, Monika ir Saulius – nemėtė kuprinės, tačiau ir Silvijai nepadėjo.

Klausimas: Kas šioje situacijoje yra tobulintina? Kaip?

 1. Silvija jau pradėjo bijoti lankyti mokyklą. Jos daiktų atėmimai ir mėtymai, plėšymai, purvinimai pasidarė reguliariu, kasdieniu dalyku. Auklėtoja žinojo apie tyčiojimąsi, informavo abiejų pusių tėvus, tačiau reikalai niekaip nejudėjo į priekį. Vieną kartą įžengusi į klasę mergina neberado savo daiktų, todėl pradėjo verkti ir maldavo juos grąžinti. Rokas prasitatė, kad jos daiktai – šiukšlių konteineryje. Mergina išbėgo į lauką, susirado savo daiktus, apsiašarojusi paskambino mamai, kuri tuomet buvo išvykusi į Kiprą atostogų su naujuoju savo sužadėtiniu. Mama neatsiliepė. Nei tą, nei dar kitą vakarą Silvija nebegrįžo namo.

Klausimas: Kaip šią situaciją spręstumėte Jūs, jei ją būtų galima atsukti, grąžinti?

4 grupė

 1. Ąžuolas – socialinių tinklų ekspertas, valandų valandas galintis naršyti internete. Namuose šis Ąžuolo pomėgis nediskutuojamas, mat tėvai iki vėlumos dirba. Kartą Ąžuolas, bendraklasių talkinamas, įkėlė į socialinį tinklą nuotrauką, kurioje užfiksuota nepavykusi bendraklasės Emos poza. Bendraklasiai pradėjo juoktis.

Klausimas: Ką Ąžuolas padarė ne taip ir kaip šią situaciją ištaisyti?

 1. Kitą rytą Ąžuolas buvo apibartas klasės auklėtojos už netinkamą elgesį socialiniuose tinkluose. Tik išėjus auklėtojui, vaikinas surengė klasėje viktoriną „Kas mane paskundė „klyfai“?“. Klasėje kilo sąmyšis, mokiniai kaltino vienas kitą išdavyste, skundimu. Neišsiaiškinę iki galo, mokiniai apkaltino tą, kurios nuotrauką buvo įdėję viešiems pasišaipymams. Mergina neiškentė spaudimo ir išbėgo iš klasės.

Klausimas: Kur buvo pasielgta neteisingai ir kaip reiketų keisti situaciją? Ką daryti su apkaltinta mergina?

 1. Po kelių savaičių eidama gatve pro aukštą tvorą Kamilė pamatė, kad jos nuotraukos (kalbama apie tą nuotaiką, iš kurios buvo tyčiojamasi soc. tinkluose) visur iškabinėtos. Ant jos keista rašysena išvingiuoti rusiški keiksmažodžiai. Tai išvydusi Kamilė labai sutriko ir puolė į ašaras. Bėgdama tolyn ji susitiko Ąžuolą ir dar kelis bendraklasius. Jie atvirai pradėjo iš merginos tyčiotis, kelis kartus spjovė jai į veidą. Nei tą, nei dar kitą vakarą Kamilė nebegrįžo namo.

Klausimas: Kaip šią situaciją spręstumėte Jūs, jei ją būtų galima atsukti, grąžinti?

5 grupė

 1. Gertrūdos vakarienės šeimoje neapsieina be muštynių – tėvas muša mamą jos ir jos jaunesniojo brolio akivaizdoje. Kartą kliuvo ir pačiai Gertrūdai, bandžiusiai užstoti nekaltą mamą. Atėjusią su mėlyne Gertrūdą aptiko bendraklasiai. Jie tarpusavyje ėmėsi aptarinėti mokinės tėvus. Gertrūda netyčia nugirdo juos apie tai kalbant…

Klausimas: Kurioje vietoje jau reikalinga pagalba? Kokia ji turėtų būti?

 1. Tąkart Gertrūda ir vėl buvo prastos nuotaikos dėl namuose tvyrančios įtampos ir dėl to, kad klasėje ją aptarinėja. Bendraklasė Rūta paprašė Gertrūdos per pertrauką susitikti prie tualetų, nes ji norinti pasikalbėti. Atėjusi Gertrūda pamatė ne tik Rūtą, bet dar Moniką, Urtę bei Daivą. Merginos, garsiai šaukdamos „bomžė“, „debilė“, skaudino Gertrūdą. Mergina bandė atsikirsti žodžiais, tačiau bendraklasės pradėjo menkinti jos tėvus.

Klausimas: Kaip elgtis Gertrūdai?

 1. Kartą eidama į parduotuvę Gertrūda susitiko savo bendraklasę Eriką. Pastaroji vėl pradėjo užgaulioti ją, priminė jai jos namuose susiklosčiusią nepalankią situaciją. Gertrūda iš pradžių bandė nekreipti dėmesio ir nueiti šalin, tačiau bendraklasė buvo labiau užsispyrusi ir niekaip nenustojo iš jos šaipytis. Gertrūdą išsitraukė iš namų nugvelbtą kišeninį peiliuką ir smogė Erikai į papilvę. Nei tą, nei dar kitą vakarą Gertrūda nebegrįžo namo.

Klausimas: Kaip šią situaciją spręstumėte Jūs, jei ją būtų galima atsukti, grąžinti?

 

Igoris RM6

 

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s