Spalvų lentelės: būdas atsiskaitymų terminams sekti

Turbūt daugelio mokyklų atsiskaitymo tvarkos apibrėžia, per kiek laiko mokinys turi atsiskaityti su ar be pateisinamos priežasties praleistą savarankišką, kontrolinį ir pan. darbą. Kai pradėjau dirbti, naiviai galvojau, kad tokių bus vienetai ir bus lengva susižymėti jų „deadline‘us“ tiesiog savo užrašuose. Tačiau netrukau atrasti, kad per kelias klases „deadline‘ų“ susidarydavo visai nemažai, o prie testų dar įsiterpdavo įvairūs rašiniai, projektai... kuriuos taip pat reikėdavo atlikti. Žinoma, visiems savu laiku. Be to, mokiniai vis vaikščiodavo paklausti „o iki kada aš dar galiu atnešti“, kas įvesdavo daug painiavos ir apsunkindavo gyvenimą ir man, ir jiems. Todėl pamažu pradėjau vystyti „deadline‘ų lentelių“ sistemą. Ji, be abejo, nėra originali, kiekvienas atranda savų būdų, pritaikydamas jau egzistuojančius senus – man suveikė būtent šitas. Negaliu pasakyti, kad veikė 100%, bet gerokai palengvino gyvenimą 🙂