Minčių žemėlapis

Kai norima, kad mokiniai geriau ir plačiau suprastų sąvokas, lengviau atskirtų ypatybes, kurios apibrėžia sąvokas, mokėtų greičiau išskirti panašumus ir skirtumus. Metodas pravers skaitant ir analizuojant tekstą, padės susisteminti informaciją ir grafiškai ją pateikti.