“Padėkliuko“ metodas

Šis metodas tinkamas siekiant išsiaiškinti mokinių turimą patirtį (žinias)ir/ar žinių patikrinimui po išmokimo. Jo metu gali būti ugdoma mokėjimo mokytis kompetencija, komunikavimo kompetencija bei socialinė kompetencija. Gali būti taikomas įvairioms amžiaus grupės bei dalykams.